Posts Tagged ‘backslag’

Växelvajern bytt, andra vajrarna uppsmorda

Den växelvajer som gick av är nu bytt. Man kan säga att ”projektet” bestod av tre delmoment, fästet i reglaget, dragningen av den nya vajern och fästet i backslaget. Det knepigaste visade sig vara att få loss den gamla vajern från reglagespaken då vajerfästet var knepigt att komma åt. Efter att ha demonterat halva styrpulpeten […]